Najczęściej zadawane pytania

Crowdfunding oparty na nagrodach działa na zasadzie przedsprzedaży. Polega na inwestowaniu w produkt, który często jeszcze nie powstał (np. wydanie książki). W zamian za wsparcie finansowe, oferowane są różnego rodzaju nagrody w zależności od kwoty udzielonego wsparcia (np. egzemplarz książki). Wspierający może otrzymać nagrodę od razu lub dopiero po realizacji danego projektu.

Crowdfunding udziałowy polega na tym, że w zamian za udzielone wsparcie finansowe, inwestorzy otrzymują świadczenie zwrotne w postaci akcji. Wspierający projekt stają się zatem współwłaścicielami danej spółki lub uzyskują przychody z tytułu zysku ze sprzedaży produktu, w którego produkcję wcześniej zainwestowali.

Crowdfunding to alternatywna forma pozyskania kapitału, która niesie ze sobą szereg korzyści:
 • pozyskasz kapitał niezbędny do realizacji Twojego projektu
 • zmierzysz zainteresowanie konsumentów Twoim produktem, przed wprowadzeniem go na rynek oraz uzyskasz informację zwrotną na temat produktu, co umożliwi jego ewentualne ulepszenie
 • nawiązujesz bliższy kontakt z klientami
 • promujesz Twój produkt/markę, przyciągając uwagę inwestorów z danej branży
 • pozyskasz lojalnych konsumentów
Jest wiele powodów, dla których warto wesprzeć projekt w crowdfundingu opartym na nagrodach. Najważniejsze z nich to:
 • otrzymujesz nagrodę
 • bierzesz aktywny udział w realizacji projektu
 • przyczyniasz się do sukcesu wybranego przez Ciebie projektu
 • masz satysfakcję, że wspierasz to co naprawdę Ci się podoba i w co wierzysz
Istnieje kilka powodów, dla których warto zainwestować w projekt w crowdfundingu udziałowym:
 • posiadasz udziały w firmie
 • możesz sprzedać akcje poprzez sprzedaż bezpośrednią, wykup akcji przez inwestora lub spółkę
 • bierzesz aktywny udział w działalności spółki
 • otrzymujesz wypłatę dywidendy, gdy spółka wygeneruje zysk

Zgłoszenie projektu jest bardzo proste. Wystarczy wybrać zakładkę Zgłoś nowy projekt (crowdfunding oparty na nagrodach) lub Zgłoś nową emisję (crowdfunding udziałowy) i wypełnić pola, które znajdują się w Kreatorze projektu.

Wiemy, że innowacja i nowe technologie to przyszłość dlatego w Kozminski Crowdfunding chcemy wspierać projekty z obszarów takich jak VR, AR, technologie mobilne i wiele innych, które mogą zostać wykorzystane w różnych dziedzinach gospodarki. Wiemy również, że biznes może mieć znaczący wpływ na otaczającą go rzeczywistość, dostarczając rozwiązań i odpowiedzi na wyzwania przed jakimi stoi dzisiaj społeczeństwo, czy to w wymiarze lokalnym, czy globalnym, dlatego chcemy wspierać startupy, dla których liczy się jakość społecznego ekosystemu, chcące odznaczać się cechą, jaką jest social impact. W Kozminski Venture Lab dobrze wiemy, że na jakość życia istotny wpływ ma miejsce, w którym żyjemy. Jesteśmy więc otwarci na projekty z obszaru smart city, którego istotą jest wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla zwiększenia wydajności i interaktywności poszczególnych elementów, jak i całej miejskiej infrastruktury.

Crowdfunding oparty na nagrodach
Projekt może zgłosić każda osoba, która jest jego autorem lub współtwórcą.

Crowdfunding udziałowy
Projekt może zgłaszać każdy użytkownik, który posiada osobowość prawną.

Crowdfunding oparty na nagrodach
Możesz ustalić dowolny cel finansowy. Pamiętaj jednak, aby kwota, którą ustalisz powinna wystarczyć na pokrycie kosztów realizacji projektu.

Crowdfunding udziałowy
Maksymalna kwota jaką możesz ustalić wynosi 1 mln euro, co wynika z regulacji prawnych.

Crowdfunding oparty na nagrodach
Możesz przekroczyć ustalony cel finansowy. Pamiętaj, aby zawrzeć informacje w Twoim projekcie co zrobisz jeśli projekt przekroczy kwotę początkową.

Crowdfunding udziałowy
Nie możesz przekroczyć ustalonego celu finansowego, ponieważ możesz sprzedać tylko tyle akcji ile oferujesz.

Zbiórka na platformie crowdfundingowej Kozminski Crowdfunding działa w oparciu o dwie zasady: “bierzesz ile zbierzesz”, co oznacza, że nie musisz osiągnąć 100% ustalonej kwoty, aby otrzymać środki, oraz “wszystko albo nic”, co oznacza, że musisz osiągnąć 100% ustalonej kwoty, aby otrzymać środki. Pamiętaj jednak, że to Ty decydujesz na jakiej zasadzie będzie prowadzona Twoja zbiórka.

Minimalny czas trwania zbiórki to 14 dni. Maksymalny czas trwania zbiórki to 60 dni.

Crowdfunding oparty na nagrodach
Zebrane środki otrzymasz do 14 dni roboczych od dnia zakończenia zbiórki na platformie.

Crowdfunding udziałowy
Zebrane środki wpływają bezpośrednio na konto użytkownika, który oferuje akcje na platformie crowdfundingowej Kozminski Crowdfunding.